Zasady rejestrowania prostych stron - wizytówek

  1. Wizytówkę może zarezerwować firma lub osoba prywatna prowadząca działalność gospodarzczą tylko wtedy, gdy nie posiada własnej strony internetowej.
  2. Można zarezerwować tylko jedną wizytówkę.
  3. Nazwy wizytówki rezerwowane są według kolejności zgłoszeń (obecnie tylko za pomocą wiadomości mejlowej).
  4. Treść wizytówki nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem i dobrym obyczajem.
  5. Treść wizytówki nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
  1. Niniejszy Regulamin nie jest wersją ostateczną i może ulec zmianie